Jak zleca się wycenę przedsiębiorstwa

Wycenę przedsiębiorstwa wykonuje się dla firm dopiero powstających, rozwijających się, a zarówno likwidujących. Przeważnie wycenę wykonujemy, aby uzyskać kredyt, podwyższyć kapitał, umorzyć akcje lub udziały, określić wartość aktywów, a zarówno na potrzeby postępowań cywilnoprawnych, podziału przedsiębiorstwa, transakcji zakupu lub sprzedaży. Do biura aktuarialno-finansowego może zgłosić się każdy przedsiębiorca. Kiedy chcemy, aby została wykonana bezbłędnie wycena przedsiębiorstwa, należałoby zgłosić się do renomowanego biura aktuarialnego.